Identiteit FC Zemst

De waarden van FC Zemst luiden:

Familiaal:

FC Zemst is een familiale club en dat zal het altijd blijven. FC Zemst is een plek waar mensen kunnen samenkomen en waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Het sociale aspect is voor onze club enorm belangrijk, zodat we met ons allen kunnen zorgen voor een plek waar het fijn vertoeven is voor jong en oud.

respeCt:

Binnen FC Zemst is iedereen welkom en ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of geaardheid. We gaan respectvol om met elkaar, de tegenstander, scheidsrechters, vrijwilligers, supporters en materiaal.
Iedereen, van U6-speler over A-kern-speler tot vrijwilliger, draagt deze waarde dan ook uit naar de buitenwereld.

pleZier:

Plezier is de brandstof binnen FC Zemst om elke dag weer vol aan de slag te gaan. Plezier staat steeds centraal. Een fijne omgeving zorgt, samen met een kwaliteitsvolle opleiding, voor een maximale ontwikkeling van het individu. Voor spelers die elke dag het beste van zichzelf geven om beter te worden. Voor trainers die zichzelf ontwikkelen waardoor ze de spelers beter kunnen maken. Voor vrijwilligers die elke dag met een glimlach aan de slag gaan voor onze mooie club.

Kortom: FC Zemst, da’s tof Sjotten!


Missie en visie Zemst

 

MISSIE

 

FC Zemst is een familiale club die een gemoedelijke sfeer ambieert.

Een ideale plaats om nieuwe vriendschappen te smeden waarbij de club een prominente rol speelt in het sociale leven. 


FC Zemst is een club  waarin spelers en speelsters uit de directe omgeving de kans krijgen een kwalitatieve opleiding te genieten die hen de mogelijkheid biedt hun vaardigheden op  niveau te ontwikkelen.
Opleiden gaat hierin hand in hand met plezier. De club, zijn trainers en medewerkers dragen hiertoe bij door hen te steunen en vertrouwen te geven.

Een opleiding zoals FC Zemst het ziet heeft niets te maken met resultaatvoetbal, maar met het individueel beter maken van de speler/speelster. De individuele ontwikkeling van onze spelers/speelsters komt altijd op de eerste plaats, om daarna de individuele vaardigheden/capaciteiten te combineren in een sterk collectief gebeuren. 


FC Zemst staat voor attractief aanvallend voetbal met lef en technisch vermogen, dit alles met de voorkeur van een 1-4-3-3 formatie.  Ons voetbal wordt gekenmerkt door een technisch verzorgde opbouw van achteruit waarbij een mooie balans aan creativiteit, inzicht en combinatievoetbal nodig is. Dit steeds met totale overgave, lef en een gezonde portie winnaarsmentaliteit.

Naast de knepen van het voetbal, trachten we onze spelers belangrijke waarden als groepsgeest, naleven van afspraken, respect voor zichzelf, anderen en materialen bij te brengen. Iedereen is welkom binnen onze club ongeacht niveau, afkomst, geslacht, leeftijd en geaardheid.

Dit alles betekent dat we het volle (voetbal)potentieel van de jeugdspeler tot uiting willen laten komen.
Dit doen we op een ‘constructieve’ manier en door stap voor stap te bouwen aan de ontwikkeling van de jonge voetballer en steeds in het kader  van ‘FC Zemst – da’s tof sjotten’.

Deze missie trekken we door richting het seniorenvoetbal door in te zetten op een sterke interactie tussen jeugd en senioren.


VISIE

 

FC Zemst wil • Blijven inzetten op gelijke kansen d.m.v. een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding en dit op het niveau van elke speler.
 • Kinderen uit de omgeving, maar ook daarbuiten, een gezonde en prettige vrijetijdsbesteding aanbieden waarin ook sociale vaardigheden worden ontwikkeld. 
 • Spelers maximaal binden aan de club, dit gedurende hun volledige (voetbal)leven. 
 • Zowel gewestelijk als provinciaal voetbal aanbieden, om zo elk kind op zijn/haar niveau te laten voetballen.
 • zorgen voor een maximale doorstroming naar het seniorenvoetbal
 • Jonge voetballertjes opleiden tot volwassen voetballers en dit liefst binnen onze eigen club. Van debutant tot veteraan.
 • werken aan een herkenbare speelstijl:  verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal. 
 • inzetten op sociaal-maatschappelijke uitdagingen
 • Bestaande accommodatie verder uitbouwen om zo een voortrekker te zijn in de omgeving
 • Maximaal inzetten op het aanbieden van damesvoetbal
 • op termijn een stabiele tweedeprovincialer worden en dit door zoveel mogelijk kansen te geven aan spelers uit de eigen jeugd en nabije omgeving